Nordic Virtual GTD Meetup nummer 3

Ännu en gång samlades GTD Meetup-grupperna över hela norden till en timmes långt samtal med författaren till Getting Things Done, David Allen. Där fick var och en möjlighet att få svar på sina frågor från författaren.

Är det okay att göra dagliga listor? Vad gjorde mest avtryck från GTD-summit? Vad är det här med den nya GTD-arbetsboken? Ta del av videon här under där du kan få svaren på dessa och många andra frågor.

Lars Rothschild Henriksen
GTDnordic.dk