Headache

Stress är ett allvarligt problem i hela landet

Sedan 2014 är reaktioner på stress den största orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Det är 80000 personer varje år som drabbas. 75% av dem är kvinnor. Detta påverkar arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället i stort negativt. En riktig lose-lose situation. Stress är en fysisk reaktion En stressor är något som gör att du känner av stress. …

Stress är ett allvarligt problem i hela landet Läs mer »