GTD-Q Utvärderingen

Hur återspeglas kontroll och perspektiv i ditt liv? Är du en galning, kapten och befälhavare, offer- eller mikroförvaltare? GTD-testet tar mindre än två minuter att slutföra och ger dig en beskrivning av dina styrkor och din potential till förbättringar. För att se hur ditt resultat påverkas när din upplevelse av kontroll och perspektiv förändras kan du komma tillbaka och upprepa utvärderingen så ofta du vill.
Jag lever det liv jag vill leva.
Jag jobbar hårdare, men hamnar ändå mer efter.
Jag har motstridiga prioriteringar.
Jag har min epost under kontroll och hanterar den väl.
De viktigaste områdena på jobbet och privat är i balans.
Jag har klara, väldefinierade mål.
Jag har ett bra system för att veta vad jag skall göra.
Jag är rädd att jag inte ger tillräcklig uppmärksamhet på de verkligt viktiga sakerna.
Mina dagliga uppgifter är i linje med mina långsiktiga mål.
Det känns som att jag lägger min tid på rätt saker.
Mitt liv är för kaotiskt.
Det känns som att saker faller mellan stolarna.
Jag har svårt att hitta saker när jag behöver dem.
Jag har för mycket att göra.
Jag har för mycket att tänka på.
Jag vet var jag är på väg och hur jag skall komma dit.
Jag hanterar mina arbetsuppgifter väl.
Det känns som att jag är på rätt väg att nå mina mål.