GTD-Q Utvärderingen

Hur återspeglas kontroll och perspektiv i ditt liv? Är du en galning, kapten och befälhavare, offer- eller mikroförvaltare? GTD-testet tar mindre än två minuter att slutföra och ger dig en beskrivning av dina styrkor och din potential till förbättringar. För att se hur ditt resultat påverkas när din upplevelse av kontroll och perspektiv förändras kan du komma tillbaka och upprepa utvärderingen så ofta du vill.
Det känns som att jag är på rätt väg att nå mina mål.
Jag är rädd att jag inte ger tillräcklig uppmärksamhet på de verkligt viktiga sakerna.
Jag har klara, väldefinierade mål.
Jag hanterar mina arbetsuppgifter väl.
Jag lever det liv jag vill leva.
Jag har för mycket att göra.
Det känns som att jag lägger min tid på rätt saker.
Det känns som att saker faller mellan stolarna.
Mina dagliga uppgifter är i linje med mina långsiktiga mål.
Jag har svårt att hitta saker när jag behöver dem.
Jag jobbar hårdare, men hamnar ändå mer efter.
Jag vet var jag är på väg och hur jag skall komma dit.
Mitt liv är för kaotiskt.
Jag har för mycket att tänka på.
Jag har ett bra system för att veta vad jag skall göra.
Jag har motstridiga prioriteringar.
Jag har min epost under kontroll och hanterar den väl.
De viktigaste områdena på jobbet och privat är i balans.