GTD-Q Utvärderingen

Hur återspeglas kontroll och perspektiv i ditt liv? Är du en galning, kapten och befälhavare, offer- eller mikroförvaltare? GTD-testet tar mindre än två minuter att slutföra och ger dig en beskrivning av dina styrkor och din potential till förbättringar. För att se hur ditt resultat påverkas när din upplevelse av kontroll och perspektiv förändras kan du komma tillbaka och upprepa utvärderingen så ofta du vill.
Jag har för mycket att göra.
Jag är rädd att jag inte ger tillräcklig uppmärksamhet på de verkligt viktiga sakerna.
Mitt liv är för kaotiskt.
Jag lever det liv jag vill leva.
Jag har klara, väldefinierade mål.
Det känns som att jag är på rätt väg att nå mina mål.
Jag jobbar hårdare, men hamnar ändå mer efter.
Jag hanterar mina arbetsuppgifter väl.
Jag vet var jag är på väg och hur jag skall komma dit.
Jag har ett bra system för att veta vad jag skall göra.
Jag har min epost under kontroll och hanterar den väl.
Jag har svårt att hitta saker när jag behöver dem.
Det känns som att saker faller mellan stolarna.
Mina dagliga uppgifter är i linje med mina långsiktiga mål.
De viktigaste områdena på jobbet och privat är i balans.
Det känns som att jag lägger min tid på rätt saker.
Jag har motstridiga prioriteringar.
Jag har för mycket att tänka på.