GTD-Q Utvärderingen

Hur återspeglas kontroll och perspektiv i ditt liv? Är du en galning, kapten och befälhavare, offer- eller mikroförvaltare? GTD-testet tar mindre än två minuter att slutföra och ger dig en beskrivning av dina styrkor och din potential till förbättringar. För att se hur ditt resultat påverkas när din upplevelse av kontroll och perspektiv förändras kan du komma tillbaka och upprepa utvärderingen så ofta du vill.
Det känns som att saker faller mellan stolarna.
Jag hanterar mina arbetsuppgifter väl.
Jag har ett bra system för att veta vad jag skall göra.
Jag har svårt att hitta saker när jag behöver dem.
Jag har för mycket att göra.
Mina dagliga uppgifter är i linje med mina långsiktiga mål.
Jag har min epost under kontroll och hanterar den väl.
Jag har för mycket att tänka på.
Jag är rädd att jag inte ger tillräcklig uppmärksamhet på de verkligt viktiga sakerna.
Det känns som att jag lägger min tid på rätt saker.
Det känns som att jag är på rätt väg att nå mina mål.
Jag har klara, väldefinierade mål.
Jag vet var jag är på väg och hur jag skall komma dit.
Jag lever det liv jag vill leva.
Mitt liv är för kaotiskt.
De viktigaste områdena på jobbet och privat är i balans.
Jag har motstridiga prioriteringar.
Jag jobbar hårdare, men hamnar ändå mer efter.