GTD-Q Utvärderingen

Hur återspeglas kontroll och perspektiv i ditt liv? Är du en galning, kapten och befälhavare, offer- eller mikroförvaltare? GTD-testet tar mindre än två minuter att slutföra och ger dig en beskrivning av dina styrkor och din potential till förbättringar. För att se hur ditt resultat påverkas när din upplevelse av kontroll och perspektiv förändras kan du komma tillbaka och upprepa utvärderingen så ofta du vill.
Det känns som att jag är på rätt väg att nå mina mål.
Jag har ett bra system för att veta vad jag skall göra.
Jag är rädd att jag inte ger tillräcklig uppmärksamhet på de verkligt viktiga sakerna.
Jag jobbar hårdare, men hamnar ändå mer efter.
Jag lever det liv jag vill leva.
Jag har motstridiga prioriteringar.
Jag har för mycket att göra.
Mitt liv är för kaotiskt.
Det känns som att saker faller mellan stolarna.
Jag vet var jag är på väg och hur jag skall komma dit.
Mina dagliga uppgifter är i linje med mina långsiktiga mål.
Det känns som att jag lägger min tid på rätt saker.
De viktigaste områdena på jobbet och privat är i balans.
Jag har för mycket att tänka på.
Jag har min epost under kontroll och hanterar den väl.
Jag hanterar mina arbetsuppgifter väl.
Jag har klara, väldefinierade mål.
Jag har svårt att hitta saker när jag behöver dem.