Nivå 1: GTD Fundamentet

Om kursen

Första kursen där du lär dig de grundläggande principerna och teknikerna för att få och för att behålla kontroll i vardagen. Ledordet för denna kursen är stabilitet.

Kursen bedrivs i fysiskt eller virtuellt klassrum och varvar teori med praktik. Du kommer delvis att arbeta med ditt eget material vilket gör att du direkt får ett värde av kursen. Som ett delmoment lär du dig hur ett GTD-system kan vara uppsatt och du får samtidigt möjligheten att sätta upp ditt eget.

Under kursen kommer du bland annat

  • se vad som tar din uppmärksamhet och få verktyg att samla in detta.
  • lära dig en process för att klargöra vad detta betyder.
  • skapa ett GTD-system där du kan parkera påminnelser som du sedan ser när du behöver dem.
  • lära dig en metod för att systematiskt gå igenom och uppdatera ditt system.
  • se vilka parametrar du kan använda för att prioritera och välja vad du skall arbeta med.

Inlärningsmål

  • Beskriva och förstå huvudprinciperna och nyckelbegreppen i GTD-metodiken. 
  • Beskriva dem fem faserna för att bemästra arbetsflödet. 
  • Förklara tankeprocessen för att beskriva utfall och nästa aktiviteter.
  • Identifiera och utföra nödvändiga  nästa aktiviteter för att sjösätta GTD-metodiken. 
 
Kursen är upplagd som en heldagskurs när den genomförs i fysiskt utformande och två timmar tre dagar i följd när den är virtuell. Kurserna genomförs alltid av en GTD-certifierad kursledare.
 
Kursen genomförs också som företagsintern kurs – både fysisk och virtuell. Kontakta oss för mer information. 
GTD kursmaterial v4 2020
Kursen har ett omfattande kursmaterial.

Virtuellt klassrumsdemo

Alla våra virtuellt hållna kurser sker i realtid med en certifierad instruktör. Interaktivitet och aktivt lärande är viktiga komponenter för att maximera inlärandet. 

15 veckors digitalt inlärningsprogram

Många utbildningar är intensiva och mycket skall läras ur på kort tid. För att du skall lära dig så effektivt som möjligt och samtidigt införa en beteende förändring så krävs repetition och stöd. Med våra kurser följer ett digitalt inlärningsprogram som under 15 veckor efter att kursen slutförts stöttar inlärning.  

Kostnad

Fysisk

Kurslängd: 1 dag
Tid: 9:00 – 16:30
Pris: 5500kr, exkl. moms
Lunch ingår

Allmänna bokningsvilkor

Virtuellt

Kurslängd: 3 dagar á 2h 
Tid: 09:00-11:00 
Pris: 5500kr, exkl. moms

Boka nu

Nästa kurstillfälle

Nivå 1: Fundamentet (Online)

Start: 2023-06-14 - Slut: 2023-06-16
Tid: 9:00 f m - 11:00 f m
Plats: Läs mer och boka här
ett