Varför GTD?

Vill du bli mer effektiv i ditt jobb? Få mer gjort av de viktigaste sakerna?

För bara en generation sedan bestod vår nation av fiskare, bönder, hantverkare och fabriksarbetare. Idag är vi nästan alla kunskapsarbetare. Att hantera kunskap och att göra uppgifter är en konst i sig. Ingen lär dig den här konsten och det undervisas inte heller i skolåren, det är något du behöver lära dig på egen hand.

Hur duktig du är på att hantera uppgifter är proportionell mot din produktivitet

Getting Things Done® (GTD) – är metodiken som hjälper dig hantera detta. Metodiken är ett ramverk med goda vanor som du kan lära dig och som leder till mindre stress, större perspektiv och kontroll för att inte tala om en större närvaro i vardagen. Du får mer gjort av det som är viktigt för dig. 

Metodiken utgör grunden för ett enkelt och pedagogiskt undervisningsprogram i form av seminarier som bygger på mer än 30 års erfarenhet av personlig produktivitet. Forskning inom bland annat kognitionsvetenskap har visat att metodiken är effektiv eftersom den fungerar i harmoni med hjärnan och det mänskliga psyket.

Effekterna av GTD

Undersökningar av hur stress, kontroll och produktivitet förändras efter att man lärt sig att arbeta med Getting Things Done visar på en signifikant förbättring.

Diagram som visar att den upplevda stressen minskar signifikant
Diagram som visar ett den upplevda kontrollen i arbetet ökar signifikant

Kontakta oss så berättar vi mer om undersökningarna som har gjorts och dess resultat.