Ett webinar

Framtidens HR-utmaningar

för företagsledare, HR-personal och dig med personalansvar.

Sammanfattning

Sättet vi arbetar förändras ständigt. På bara några generationer har vi gått från att arbeta med händerna till att arbeta med huvudet. Vår hjärna har inte förändrats nämnvärt på samma tid.

Informationstakten ökar vilket medför stress, förlorad produktivitet, sämre kreativitet, sjukfrånvaro och personalomsättning. Hur kan vi bemöta dessa utmaningar och samtidigt få mer framgångsrika medarbetare?

I detta webinar berättar vi om hur Getting Things Done kan hjälpa till med just dessa problemen.

Presenteras av

Martin Haagen, certifierad GTD-instruktör hos GTDnordic Sverige som brinner för att hjälpa människor stressa mindre och få mer av dem rätta sakerna gjorda.

Översikt

Ämne: Framtidens HR-utmaningar
Datum: 16 April
Tidpunkt: 09:00 – 09:45

Anmälan